Ασύρματη επικοινωνία συσκευών μέσω WiFiΕρχόμαστε στον χώρο σας για την μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός ενσύρματου και ασύρματου δικτύου υπολογιστών συστημάτων. Τα δίκτυα υπολογιστών συστημάτων είναι πλέον απαραίτητα για κάθε επιχείρηση αλλά και σπίτι. Εμείς σας δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις και δικτυώνουμε κάθε μέγεθος επιχείρησης. Η διαθεσιμότητα, η ταχύτητα και η ασφάλεια των δικτύων σας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά που εξετάζουμε προσεχτικά.

Αναλυτικά προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες: Ασύρματη ζεύξη σε πολύ μεγάλες αποστάσεις

  • Καταγραφή, μελέτη και σχεδιασμό του χώρου εγκατάστασης
  • Εγκατάσταση καλωδιώσεων, racks, μηχανογραφικών συστημάτων, δικτυακών συσκευών
  • Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων Η/Υ
  • Ενοποίηση κτιρίων ή περιοχών ασύρματα ή VPN
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση server και λοιπών συσκευών
  • Αναλαμβάνουμε την τεχνική υποστήριξη του δικτύου σας αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
  • Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οποιδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε

Οι λύσεις προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης και μπορούν να καλύψουν από μικρές εγκαταστάσεις μέχρι εγκαταστάσεις με εκατοντάδες υπολογιστές.

Τα οφέλη:

Panel Κινητής Τηλεφωνίας
  • Μείωση κόστους σε τηλεπικοινωνιακά έξοδα ενδοεταιρικών και εξωτερικών κλήσεων γραμμές Internet και περιφερειακές συσκευές
  • Μείωση κόστους συντήρησης έως και 90%, μέσω της κεντρικής εγκατάστασης εφαρμογών και κεντρικής συντήρησης των σταθμών εργασίας
  • Αύξηση της παραγωγικότητας με ελεγχόμενη πρόσβαση στα αρχεία της εταιρίας από κάθε σταθμό εργασίας, ανάπτυξη υποδομής για τηλε-εργασία

Οι εγκαταστάσεις μας πραγματοποιούνται από τεχνικούς που είναι εξειδικευμένοι και άρτια εκπαιδευμένοι.

© Copyright 2024 Kosmostech. All Rights Reserved.