Στα σύγχρονα κτίρια επιχειρήσεων με πολλές ή λίγες θέσεις εργασίας η κάθε θέση πρέπει να είναι λειτουργική και να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για επικοινωνία και μηχανογραφική υποστήριξη. Κατά συνέπεια για κάθε θέση εργασίας σε ένα κτίριο επιχείρησης θα πρέπει να προβλέπεται αναμονή σύνδεσης τηλεφώνου με πολαπλές δυνατότητες (εξωτερική σύνδεση, ενδοεπικοινωνία κ.λ.π) καθώς και αναμονή σύνδεσης για ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητες σύνδεσης με κεντρικό υπoλογιστή (server), με περιφερειακές συσκευές (fax, printer κ.λ.π) καθώς και με δίκτυο παροχής υπηρεσιών internet.

Έγκατάσταση Rack Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήματος που ορίζεται ως σύστημα ή δίκτυο δομημένης καλωδίωσης και αποτελείται απο ειδικούς εξοπλισμούς διανομής σήματος (κατανεμητές - patch panel, racks, τηλεφωνικό κέντρο κ.λ.π) καθώς και απο ειδικά δίκτυα καλωδιώσεων μέσω των οποίων τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποκτούν την δυνατότητα να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με αλλα περιφερειακά συστήματα καθώς και με τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Επικοινωνιών (Metropolitan Area Network - MAN) και τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Network - WAN).

Τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης αποτελούν σήμερα το σημαντικότερο παράγοντα της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας για κάθε επιχείρηση, αφού πέραν των δυνατοτήτων και των επιδόσεων του μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τα δίκτυα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία, την ταχύτητα της μεταφοράς των δεδομένων και στην σωστή και σύγχρονη λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων.

Οικιακή Δομημένη ΚαλωδίωσηΈνα σωστά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύστημα δομημένης καλωδίωσης που θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό και καλωδιώσεις και θα έχει μετρηθεί και πιστοποιηθεί με την χρήση ειδικού εξοπλισμού, εξασφαλίζει για την κάθε επιχείρηση γρήγορες και ασφαλείς επικοινωνίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη των λειτουργιών της και καθιστώντας την πρωτοπόρα στο σημερινό έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η KosmosTech διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία καθώς και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό δίνει την δυνατότητα σε εταιρείες και παντός είδους επιχειρήσεις να αποκτήσουν ένα άριστα σχεδιασμένο, σωστά κατασκευασμένο και πιστοποιημένο αξιόπιστο σύστημα δομημένης καλωδίωσης, αναλαμβάνοντας την μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και την πλήρη εγκατάσταση, μέτρηση και πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων .

Ειδικότερα η KosmosTech προσφέρει:

Utp, Ftp, SctpΤην μελέτη συστημάτων δικτύων δομημένης καλωδίωσης είτε με καλώδια χαλκού είτε με οπτικές ίνες σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ANSI/TIA/EIA/ISO/IEC/CENELEC.

Την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού (κατανεμητές, πρίζες τηλεφώνου - data, racks, patch panels, wire managers, κανάλια οπτικών ινών, σχάρες καλωδίων, πολύπριζα, ups, σταθεροποιητές τάσης, ειδικά κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες εξαερισμού αερισμού για χώρους εγκατάστασης εξοπλισμού δομημένης καλωδίωσης, καλώδια UTP και FTP cat 5e, cat6, cat7e και καλώδια οπτικών ινών κ.λ.π).

Ftp, Stp, UtpΤην πλήρη εγκατάσταση των καλωδίων με οποιονδήποτε τρόπο (εντός ψευδοροφής σε ξεχωριστές σχάρες καλωδίων ή σε σωλήνες, εντοιχισμένα εντός σωλήνων, επίτοιχα εντός πλαστικών καναλιών, υποδαπέδια σε ειδικά κανάλια ή ψευδοδάπεδα κ.λ.π) .

Την σύνδεση και τον τερματισμό των καλωδίων στις τερματικές πρίζες και την τοποθέτηση αυτών είτε σε κανάλια είτε σε επίτοιχα τερματικά κουτιά.

Την διευθέτηση, την σύνδεση, τον τερματισμό και την ετικετοποίηση (labeling) των καλωδίων του συστήματος δομημένης καλωδίωσης στα patch panel και τους κατανεμητές.

Την μέτρηση όλου του δικτύου δομημένης καλωδίωσης και την πιστοποίηση της εγκατάστασης με ειδικά πιστοποιημένα όργανα.

Παράδοση πλήρους φακέλου με τα κατασκευαστικά και λειτουργικά σχέδια της εγκατάστασης, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δικτύων τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

© Copyright 2024 Kosmostech. All Rights Reserved.